صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول و سردبير: دكتر علي منتظري
كارشناس اجرايي: آرزو اسديihsr.GIF


SID_.jpg

leftme1.jpg

qolbank.jpg

salamat ghalb.jpg

  Salamat.jpg

 

تعداد بازديد امروز: 1316 نفر
تعداد بازديد کل: 1599687 نفر
تعداد بازديدکنندگان روي خط: نفر
دوره سوم، شماره چهارم، پاييز 1383
مقاله 97 از 636
عنوان مقاله: كيفيت ميكروبي آب مصرفي كارخانه هاي توليد كننده مواد غذايي تهران
مؤلفان: ابوالقاسم نيك فرجام، احمدرضا يزدانبخش، كاظم غفاري نيك، مهدي بهبهاني
خلاصه مقاله:
نقش آب در گردش كارخانجات صنايع غذايي بسيار مهم و حياتي است، بطوريكه نبود و يا كمبود آب مناسب باعث اختلال در كار توليد و يا توليد محصولات نامرغوب و غير بهداشتي مي شود. غالبا آب در صنايع غذايي بصورت هاي مختلف مانند شستشوي مواد خام، شستشوي وسايل و تجهيزات، انتقال حرارت، ايجاد بخار براي مصارف پخت و اتوكلاو كردن و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. بعلاوه آب يكي از اجزا تشكيل دهنده مواد خوراكي و آشاميدني است و در مجموع، پايش كيفي آب مورد استفاده در كارخانجات مواد غذايي بمنظور اطمينان از مناسب و بهداشتي بودن آن ضروري است. گرچه هدف اصلي اين تحقيق بررسي كيفيت ميكروبي آب مورد مصرفي كارخانه هاي توليد كننده مواد غذايي در تهران بود، اما بعضي از پارامترهاي شيميايي-فيزيكي مانند سختي آب، pH، طعم و بو و نيز تعيين كلر باقيمانده بعنوان يك شاخص مهم بمنظور گندزدايي موثر آب نيز بررسي شد. براي انجام تحقيق، 50 كارخانه از مجموع بيش از 700 كارخانه مواد غذايي تهران برحسب وفور و عرضه مواد غذايي بطور تصادفي انتخاب گرديد. اطلاعات كلي در رابطه با سيستم تامين آب مصرفي كارخانه، مانند منبع يا منابع تامين آب، حجم آب مصرفي، مخزن و يا مخازن ذخيره، روش گندزدايي و ... در فرمي كه براي اين منظور تهيه شده بود، جمع آوري گرديد. سپس براي تعيين كيفيت ميكروبي و شيميايي آب، در چندين نوبت از نقاط مختلف شبكه نمونه برداري و در زمان و شرايط مناسب به آزمايشگاه منتقل و آزمايش هاي مربوط بر روي نمونه ها انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد 94% كارخانجات، سيستم تامين آب خصوصي دارند و 92% از آب زيرزميني با حفر چاه عميق يا نيمه عميق استفاده مي نمايند. بررسي نشان داد فقط 36% از كارخانه ها قبل از مصرف آب را گندزدايي مي كنند كه در 90% موارد از كلر و تركيبات آن استفاده مي شود. در كارخانجاتي هم كه گندزدايي آب انجام مي شود سيستم گندزدايي و ميزان كلر باقيمانده آب مناسب نيست. 47.7% نمونه آب كارخانجات به كليفرم ها با ميانگين 23.5/100ml و 10.4% به كليفرم هاي مقاوم به حرارت با ميانگين 8.6/100ml آلوده مي باشند. از نظر سختي آب مصرفي، آزمايش ها نشان داد در اغلب كارخانجات به دليل استفاده از آب هاي زيرزميني، ميزان سختي آب بالا مي باشد. در اين گونه كارخانجات عوارض ناشي از سختي آب در تاسيسات و حتي در فرايند توليد مواد غذايي محسوس است.
کليدواژه ها: آب مصرفي، كيفيت ميكروبي، گندزدائي، كارخانجات مواد غذايي
تمامي حقوق اين صفحات به پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تعلق دارد.