صاحب امتياز: جهاد دانشگاهي
مدير مسئول و سردبير: دكتر علي منتظري
كارشناس اجرايي: آرزو اسديihsr.GIF


SID_.jpg

leftme1.jpg

qolbank.jpg

salamat ghalb.jpg

  Salamat.jpg

 

تعداد بازديد امروز: 134 نفر
تعداد بازديد کل: 1591715 نفر
تعداد بازديدکنندگان روي خط: نفر
صفحه اول

payesh-fa.jpgمعرفي
«نشريه پايش» مجله‌اي علمي ـ پژوهشي، وابسته ‌به پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي است. اين نشريه در قالب فصلنامه (دو ماهنامه از سال 1391) و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه‌هاي مختلف علوم بهداشتي است. علاقمندان، پژوهشگران و صاحب‌نظران محترم علوم بهداشتي مي‌توانند مقالات خود را با رعايت كامل اصول و موارد زير به آدرس فصلنامه ارسال نمايند تا پس از بررسي، در صورت تأييد در نوبت چاپ فصلنامه قرار گيرد. بديهي است عدم رعايت اصول ذكر شده موجب عدم پذيرش يا تأخير درمراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد گرديد.

نحوه ارسال مقالات
نويسندگان محترم بايد از طريق تارگاه فصلنامه به نشاني http://www.payeshjournal.ir مقالات خود را به صورت برخط (On-line) جهت بررسي ارسال نمايند و در صورت بروز هرگونه مشكل و يا نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با دفتر فصلنامه تماس حاصل نمايند.

مراحل بررسي و انتشار مقالات
بعد از دريافت مقالات از طريق برخط (On-line) در صورت رعايت اصول ذكر شده در راهنماي نويسندگان و تأييد از نظر همخواني با اهداف علمي مجله توسط سردبير، در مورد ارسال به داوري و يا اعلام عدم پذيرش، در هيأت تحريريه تصميم گيري مي‌گردد. در صورت تأييد براي ارسال به داوري، هر مقاله براي دو داور صاحبنظر در زمينه مربوط، ارسال مي‌شود. پس از بررسي و اعلام نتايج توسط داوران، در صورت موافقت قطعي هر دو داور و تأمين نظرات آنان از سوي نويسنده پاسخگو، پذيرش نهايي صورت گرفته و پس از اعلام به نويسنده محترم، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. در صورت عدم همخواني نظرات داوران با يكديگر و يا ايجاد اختلاف نظر بين داور يا داوران با نويسنده، مقاله جهت تصميم گيري نهايي براي داور سوم، يكي از اعضاي محترم هيأت تحريريه و يا سردبير  ارسال خواهد گرديد.

تمامي حقوق اين صفحات به پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي تعلق دارد.